Home ⁄ news ⁄ ก.เกษตรฯ หนุนซีพีรับซื้อผักปลอดสารจากเกษตรกร

ก.เกษตรฯ หนุนซีพีรับซื้อผักปลอดสารจากเกษตรกร

ก.เกษตรฯ ลงนามกับซีพีรับซื้อผักปลอดสารจากเกษตรกร อ.ดอนตูม นครปฐมโดยตรง พร้อมขยายความร่วมมือเกษตรแปลงใหญ่ทั่วประเทศ ดูแลพันธสัญญาเป็นธรรมให้เกษตรกร ลดปัญหาเรียกร้อง ย้ำชาวสวนส่งทุเรียนคุณภาพให้ตรงกำหนด ยอมรับปีนี้ราคาจากสวนพุ่ง 70-100 บาท

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ผักเกษตรปลอดภัย เพื่อมวลชน” ระหว่างกระทรวงเกษตรฯ ผู้แทนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ผัก บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด (มหาชน) หลังจากเกษตรกร อ.ดอนตูมทดลองปลูกพืช ผัก ปลอดสารเกษตรอินทรีย์เป็นเวลา 4 เดือน และได้ผลผลิตตามมาตรฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการตลาดนำการผลิต จึงได้ดึงภาคเอกชนรายใหญ่เข้ามารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อนำผลผลิตจำหน่ายในกลุ่มซีพีออลและแม็คโคร หวังสร้างตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกร เมื่อมีการวมตัวทำเกษตรแปลงใหญ่ เพราะขณะนี้มีเกษตรกรกลุ่มทำเกษตรแปลงใหญ่ถึง 4,300 แปลงทั่วประเทศ

นายกฤษฎา กล่าวว่า รัฐบาลพร้อมขยายแนวทางความร่วมมือลักษณะดังกล่าวให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อขยายนโยบายการตลาดนำการผลิตไปยังพืช ผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรอื่น จากการทำเกษตรแปลงใหญ่ โดยขณะนี้กฎหมายเกษตรพันธสัญญามีผลบังคับใช้แล้วกำหนดให้การลงนามระหว่างบริษัทเอกชนกับกลุ่มเกษตรกรต้องมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรฯ ร่วมเป็นสักขีพยานและช่วยตรวจดูสัญญา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ลดข้อร้องเรียนทั้งภาคเอกชนและกลุ่มเกษตรไม่ให้เกิดการเอาเปรียบเหมือนที่ผ่านมา

รัฐมนตรีเกษตรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจำหน่ายทุเรียนขณะนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค ยอมรับว่าปีนี้ผลผลิตมีน้อยกว่าปีที่ผ่านมามีจำนวนประมาณ 500,000 ตัน เพราะช่วงที่ผ่านมาประสบปัญหาพายุฤดูร้อน ทำให้ต้นทุเรียนได้รับความเสียหายจำนวนมากราคาจากสวนปีก่อน 40-50 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มเป็น 70-100 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ ตลาดต่างประเทศยังต้องการบริโภคเพิ่ม เมื่อมีการเปิดจำหน่ายผ่านเว็บอาลีบาบาและเว็บไซต์ต่าง ๆ จึงดึงให้ราคาทุเรียนปรับเพิ่ม ขอย้ำให้ชาวสวนเน้นเรื่องคุณภาพทุเรียน การส่งสินค้าตรงเวลา หากรักษาความซื่อตรงทั้ง 2 อย่างจะทำให้แข่งขันกับประเทศอื่นได้ ขณะที่ผู้รับซื้อต้องจ่ายเงินให้ตรงตามกำหนด เพื่อดูแลกันทั้ง 2 ฝ่าย. – สำนักข่าวไทย